فیلتر سینوسی اینورتر و درایو؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

فیلتر سینوسی اینورتر که به آن راکتور سینوسی خروجی درایو هم گفته میشود، یکی از تجهیزات جانبی اینورتر است که در خروجی اینورتر قرار می گیرد و علاوه بر حفاظت موتور و اینورتر در برابر پالسهای ولتاژ، طولانی بودن کابل خروجی را هم تا حدود 300m امکانپذیر می کند. برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
امپدانس نامی

فیلتر سینوسی

کد: SWF-01D1-02D5


400 ولت سه فاز

رنج: 2.5A / 1.1kW / @40°C

مشخصات: i10% / 22.4mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-022D-042D


400 ولت سه فاز

رنج: 42A / 22kW / @40°C

مشخصات: i10% / 1.58mH / 7µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-02D2-04D5


400 ولت سه فاز

رنج: 4.5A / 2.2kW / @40°C

مشخصات: i10% / 11mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-030D-060D


400 ولت سه فاز

رنج: 60A / 30kW / @40°C

مشخصات: i10% / 1.1mH / 4µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-037D-075D


400 ولت سه فاز

رنج: 75A / 37kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.9mH / 4µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-045D-090D


400 ولت سه فاز

رنج: 90A / 45kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.8mH / 5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-04D0-08D0


400 ولت سه فاز

رنج: 8A / 4kW / @40°C

مشخصات: i10% / 7.2mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-055D-110D


400 ولت سه فاز

رنج: 110A / 55kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.7mH / 5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-05D5-010D


400 ولت سه فاز

رنج: 10A / 5.5kW / @40°C

مشخصات: i10% / 4.2mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-075D-150D


400 ولت سه فاز

رنج: 150A / 75kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.5mH / 7µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-07D5-013D


400 ولت سه فاز

رنج: 13A / 7.5kW / @40°C

مشخصات: i10% / 4.2mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-090D-180D


400 ولت سه فاز

رنج: 180A / 90kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.4mH / 10µF / @50Hz

 

مقایسه