سافت استارتر، اینورتر و درایو زیمنس آلمان؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

سافت استارتر، اینورتر و درایو زیمنس توسط کمپانـی Siemens آلمان تولید می‌گردد که بزرگترین سازنده تجهیزات اتوماسیون می باشد. لذا تجهیزات زیمنس به واسطه کیفیت و جایگاه خود، همواره مورد استفاده و توجه قرار گرفته است. برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید


انتخاب نوع محصول
سافت استارتر
اینورتر (درایو)

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4024-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(12.5A / 10A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4026-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(25A / 21A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4027-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(32A / 27A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4028-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(38A / 31A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4036-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(45A / 38A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4037-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(63A / 46A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4038-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(72A / 50A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4046-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(80A / 64A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4047-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(106A / 77A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4055-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(134A / 124A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4056-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(162A / 142A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4073-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(230A / 200A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه