هدف ما ارائه خدمات ویژه بصورت 24/7 می باشد. ما میتوانیم آنلاین (از طریق چت/ایمیل) یا تلفنی شما را در روند خرید یا استفاده از محصولات یاری نمائیم. کارشناسان ما در MOTOR CONTROL منتظر شنیدن صدای شما هستند!

تابلو برق

تجهیزات الکتریکی عموما به تنهایی استفاده نمی شوند. بلکه مجموعه ای از تجهیزات در کنار هم می توانند مثلا موجب راه اندازی و عملکرد صحیح و پایدار یک الکتروموتور گردند.

از این رو برای استفاده از مجموعه تجهیزات الکتریکی در کنار هم و در ارتباط با هم، بایستی آنان را در یک محفظه ای نصب کرد که به آن تابلو برق گفته می شود.

ما در موتور کنترل این توانایی را داریم که انواع تابلو برق ها را کاملا متناسب با نیاز شما و با جزئیات اختصاصی، تهیه و تامین نماییم.