خدمات ما وجه تمایز ماست

امروزه سیستم های الکتریکی دائما نیازمند رسیدگی و نگهداری هستند. از آنجایی که تجهیزات کنترل الکتروموتور هر روز در حال تغییر هستند لذا دسترسی به خدمات واقعی جهت اطمینان از کارکرد و بهره برداری صحیح در طول دوره عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

هدف ما ارائه خدمات ویژه بصورت 24/7 می باشد. ما میتوانیم آنلاین (از طریق چت/ایمیل) یا تلفنی شما را در روند خرید یا استفاده از محصولات یاری نمائیم. کارشناسان ما در MOTOR CONTROL منتظر شنیدن صدای شما هستند!