سافت استارتر با اتصال شش‌سیمه؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

سافت استارتر تجهیزی الکترونیکی است که برای کاهش شوک الکتریکی و مکانیکی راه‌اندازی الکتروموتور بکار می‌رود. سافت استارت با کاهش ولتاژ اولیه الکتروموتور سه‌فاز و افزایش تدریجی آن، منجر به راه‌اندازی نرم موتور و سیستم مکانیکی می‌گردد. در اتصال Inside delta سافت استارتر، تنها 58% جریان خط از آن عبور می کند و لذا می‌توان سافت استارت کوچکتری از موتور نیز بشرط این نوع اتصال استفاده کرد.


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C11Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(165A / 132A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C14Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(210A / 165A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C17Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 210A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C21Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(315A / 255A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C25Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(375A / 315A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(480A / 375A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C41Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(615A / 480A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C48Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(720A / 615A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C59Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(885A / 720A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D17Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(25A / 18A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(48A / 25A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D47Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(70A / 48A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه