سافت استارتر ۱۱۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C17Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 210A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C25Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 210A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 210A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 210A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 201A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 201A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 195A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0200B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(300A / 207A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0250B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(250A / 200A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0245B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(245A / 194A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0245C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(255A / 201A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0245C-T5n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(245A / 195A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه