سافت استارتر ۱۲۰۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48M12Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2200A / 2078A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1410C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2115A / 1979A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1600C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2400A / 2400A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1600C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2400A / 2149A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-1410C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2115A / 1979A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-1600C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2400A / 2400A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-1600C-T5n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2400A / 2149A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4466-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(2103A / 1782A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه