سافت استارتر ۱۶۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C25Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(375A / 315A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C41Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 320A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C17Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(364A / 294A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(364A / 294A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 320A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C41Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 320A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(382A / 302A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(382A / 302A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0255C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(382A / 293A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0350B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(350A / 284A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0360C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(360A / 310A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0360C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(360A / 303A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه