سافت استارتر ۱۸.۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D22Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(55A / 38A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(55A / 38A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D38Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(47A / 38A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D47Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(47A / 38A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(50A / 37A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0042B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(63A / 40A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0052B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(52A / 35A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-018-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(42A / 36A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-022-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(48A / 40A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0043B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(43A / 37A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0034B-T5-CV2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(63A / 40A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0042B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(52A / 35A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه