سافت استارتر ۱۸۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C21Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(433A / 364A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(433A / 364A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0380C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(380A / 359A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0380C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(380A / 348A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0425B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(425A / 355A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0430C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(430A / 368A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0430C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(430A / 355A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0352B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(528A / 351A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0380C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(380A / 359A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0380C-T5n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(380A / 348A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0428C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(430A / 368A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0428C-T5n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(428A / 355A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه