سافت استارتر ۲۰۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(480A / 375A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0500B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(500A / 383A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0397B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(595A / 394A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0410B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 380A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0331B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(497A / 400A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0469B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(469A / 383A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0323B-T5-CV2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(595A / 394A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0410B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(410A / 380A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW40، کد: 3RW4076-1BB14


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(432A / 372A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4444-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(433A / 372A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4447-1BC44


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(432A / 356A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه