سافت استارتر ۲۲۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C48Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(480A / 410A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C25Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(554A / 433A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(554A / 433A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C41Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(480A / 410A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C48Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(480A / 410A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0350B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(525A / 427A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0580B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(580A / 425A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0550B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(550A / 427A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0525B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(525A / 425A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0527B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(550A / 427A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه