سافت استارتر ۲۵۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C41Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(615A / 480A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C59Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(590A / 480A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C48Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(590A / 480A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C59Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(590A / 480A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0360C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(540A / 465A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0360C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(540A / 455A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0580B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(580A / 470A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0360C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(540A / 465A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0360C-T5n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(540A / 455A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0396B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(594A / 478A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0579B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(580A / 470A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4445-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(542A / 476A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه