سافت استارتر ۲۸۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C32Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(710A / 554A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C41Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(710A / 554A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0380C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(570A / 539A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0380C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(570A / 522A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0425B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(638A / 533A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0430C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(645A / 552A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0430C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(645A / 533A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0620C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(620A / 540A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0620C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(620A / 515A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0650C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(650A / 532A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0700B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(700A / 512A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0380C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(570A / 539A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه