سافت استارتر ۳۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D75Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 62A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D32Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(66A / 55A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D38Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(81A / 66A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D38Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(66A / 55A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D47Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(81A / 66A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D62Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 62A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D75Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 62A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0076B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(76A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0069B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(69A / 62A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-037-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 65A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0043B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(65A / 56A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه