سافت استارتر ۳۱۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C48Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(720A / 615A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C59Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(660A / 590A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C66Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(660A / 590A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0500B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(750A / 575A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0650C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(650A / 561A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0820B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(820A / 606A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0410B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(615A / 570A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0469B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(704A / 575A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0619C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(650A / 561A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0744B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(744A / 606A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0410B-T5-CV2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(615A / 570A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4446-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(617A / 493A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه