سافت استارتر ۳۷ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D62Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(93A / 70A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D88Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(88A / 75A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D75Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(88A / 75A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D88Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(88A / 75A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0053B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(80A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(97A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0100B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(100A / 74A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0064B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(96A / 76A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0105B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(105A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-045-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(85A / 73A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0053B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(80A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0084B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(84A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه