سافت استارتر ۴۰۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22C59Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(885A / 720A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C41Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(831A / 710A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C48Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(831A / 710A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C79Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1000A / 790A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48M10Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1000A / 790A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0700B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1050A / 768A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0790C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(790A / 714A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0580B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(870A / 705A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0632B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(948A / 768A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0790C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(790A / 714A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0579B-T5-CV2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(870A / 705A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4457-1BC44


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(880A / 710A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه