سافت استارتر ۴۵۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C48Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1022A / 831A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C59Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1022A / 831A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0620C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(930A / 810A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0620C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(930A / 773A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0650C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(975A / 842A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0650C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(975A / 798A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0930C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(930A / 829A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0930C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(930A / 800A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1000B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1000A / 796A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0595C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(930A / 810A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0595C-T5n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(893A / 773A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0619C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(975A / 842A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه