سافت استارتر ۷.۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D17Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(25A / 18A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 22، کد: ATS22D32Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(32A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D17Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(22A / 17A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48D22Q


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(22A / 17A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0023B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(23A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0024B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(24A / 16A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-007-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(18A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0021B-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(21A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0020B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(24A / 16A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه