سافت استارتر ۷۱۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C79Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1732A / 1368A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48M10Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1732A / 1368A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0930C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1395A / 1244A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1410C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1410A / 1319A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0927C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1395A / 1244A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-1410C-T5


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1410A / 1319A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4455-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1200A / 1095A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4456-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1351A / 1159A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

زیمنس مدل 3RW44، کد: 3RW4457-1BC44.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1524A / 1228A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه