فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی (کاربری سنگین)
نوع کنترل
حداکثر فرکانس خروجی
چوک DC داخلی
فیلتر EMC داخلی
کی پد (نمایشگر)
چاپر ترمز داخلی
سایر امکانات
سازنده
مدل

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل IE5، کد: SV001IE5-1


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 0.8A / 0.1kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل IE5، کد: SV001IE5-1C


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 0.8A / 0.1kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل M100، کد: LSLV0001M100-1EOFNS


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 0.8A / 0.1kW / @50°C

 

مقایسه