فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1360rpm

توان نامی: 0.06kW/0.08HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1400rpm

توان نامی: 0.06kW/0.08HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1400rpm

توان نامی: 0.06kW/0.08HP @40°C

 

مقایسه