فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2825rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1400rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2800rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1405rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2820rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1385rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه