الکتروموتور و دینام ۰.۳۷ کیلووات نیم اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز و تک فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2825rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1390rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 920rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2850rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1420rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2850rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1395rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه