الکتروموتور و دینام ۰.۵۵ کیلووات ۰.۷۵ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز و تک فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2830rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1390rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 900rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2800rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1405rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2807rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1370rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه