الکتروموتور و دینام ۰.۷۵ کیلووات یک اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز و تک فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 695rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2795rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1385rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 895rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 695rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2860rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1415rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2805rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1395rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه