الکتروموتور و دینام ۱.۱ کیلووات ۱.۵ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز و تک فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 645rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2825rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1395rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 915rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 645rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2830rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1420rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 2830rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220 ولت تک فاز

سرعت نامی: 1420rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه