چوک ورودی و خروجی ۱۱۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی

چوک ورودی

کد: IC-230D-D130


400 ولت سه فاز

رنج: 230A / 110kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.13mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-230D-D032


400 ولت سه فاز

رنج: 230A / 110kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.032mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-110D-210D


400 ولت سه فاز

رنج: 210A / 110kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.4mH / 10µF / @50Hz

 

مقایسه