چوک ورودی و خروجی ۱۱ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی

چوک ورودی

کد: IC-021D-1D40


400 ولت سه فاز

رنج: 21A / 11kW / @40°C

مشخصات: i4% / 1.4mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-021D-D350


400 ولت سه فاز

رنج: 21A / 11kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.35mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-11D0-018D


400 ولت سه فاز

رنج: 18A / 11kW / @40°C

مشخصات: i10% / 3.5mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه