الکتروموتور و دینام ۱۱ کیلووات ۱۵ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2940rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1455rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 965rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2940rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1455rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 965rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 718rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه