چوک ورودی و خروجی ۱۳۲ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 250A / 132kW / @40°C

مشخصات: 0.26mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-280D-D100


400 ولت سه فاز

رنج: 280A / 132kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.1mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-280D-D026


400 ولت سه فاز

رنج: 280A / 132kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.026mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-132D-270D


400 ولت سه فاز

رنج: 270A / 132kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.3mH / 12µF / @50Hz

 

مقایسه