الکتروموتور و دینام ۱۵ کیلووات ۲۰ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2925rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1455rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2925rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1455rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 967rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه