چوک ورودی و خروجی ۱۶۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 340A / 160kW / @40°C

مشخصات: 0.18mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-330D-D090


400 ولت سه فاز

رنج: 330A / 160kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.09mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-330D-D022


400 ولت سه فاز

رنج: 330A / 160kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.022mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-160D-325D


400 ولت سه فاز

رنج: 325A / 160kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.3mH / 12µF / @50Hz

 

مقایسه