الکتروموتور و دینام ۱۶۰ کیلووات ۲۲۰ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 980rpm

توان نامی: 160kW/220HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2976rpm

توان نامی: 160kW/220HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1490rpm

توان نامی: 160kW/220HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 988rpm

توان نامی: 160kW/220HP @40°C

 

مقایسه