چوک ورودی و خروجی ۲۰۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 460A / 200kW / @40°C

مشخصات: 0.12mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-400D-D073


400 ولت سه فاز

رنج: 400A / 200kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.073mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-400D-D018


400 ولت سه فاز

رنج: 400A / 200kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.018mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-200D-410D


400 ولت سه فاز

رنج: 410A / 200kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.2mH / 18µF / @50Hz

 

مقایسه