الکتروموتور و دینام ۲۵۰ کیلووات ۳۴۰ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2971rpm

توان نامی: 250kW/340HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1488rpm

توان نامی: 250kW/340HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1486rpm

توان نامی: 250kW/340HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 984rpm

توان نامی: 250kW/340HP @40°C

 

مقایسه