الکتروموتور و دینام ۳ کیلووات ۴ اسب؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی | سه فاز


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2860rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1415rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 960rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 700rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2860rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 1415rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 960rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 700rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه