فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 992rpm

توان نامی: 450kW/600HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 1490rpm

توان نامی: 450kW/600HP @40°C

 

مقایسه