چوک ورودی و خروجی ۴ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 12A / 4kW / @40°C

مشخصات: 6.3mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-011D-2D60


400 ولت سه فاز

رنج: 11A / 4kW / @40°C

مشخصات: i4% / 2.6mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-011D-0D67


400 ولت سه فاز

رنج: 11A / 4kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.67mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-04D0-08D0


400 ولت سه فاز

رنج: 8A / 4kW / @40°C

مشخصات: i10% / 7.2mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه