چوک ورودی و خروجی ۵.۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی

چوک ورودی

کد: IC-013D-2D30


400 ولت سه فاز

رنج: 13A / 5.5kW / @40°C

مشخصات: i4% / 2.3mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-013D-0D56


400 ولت سه فاز

رنج: 13A / 5.5kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.56mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-05D5-010D


400 ولت سه فاز

رنج: 10A / 5.5kW / @40°C

مشخصات: i10% / 4.2mH / 1.5µF / @50Hz

 

مقایسه