چوک ورودی و خروجی ۵۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 115A / 55kW / @40°C

مشخصات: 0.45mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-124D-D230


400 ولت سه فاز

رنج: 124A / 55kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.23mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-124D-D059


400 ولت سه فاز

رنج: 124A / 55kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.059mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-055D-110D


400 ولت سه فاز

رنج: 110A / 55kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.7mH / 5µF / @50Hz

 

مقایسه