چوک ورودی و خروجی ۹۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی


حداکثر 1000 ولت DC

رنج: 180A / 90kW / @40°C

مشخصات: 0.33mH  / @300Hz ripple

 

مقایسه

چوک ورودی

کد: IC-182D-D160


400 ولت سه فاز

رنج: 182A / 90kW / @40°C

مشخصات: i4% / 0.16mH / @50Hz

 

مقایسه

چوک خروجی

کد: OC-182D-D040


400 ولت سه فاز

رنج: 182A / 90kW / @40°C

مشخصات: i1% / 0.04mH / @50Hz

 

مقایسه

فیلتر سینوسی

کد: SWF-090D-180D


400 ولت سه فاز

رنج: 180A / 90kW / @40°C

مشخصات: i10% / 0.4mH / 10µF / @50Hz

 

مقایسه