الکتروموتور و دینام ۱۰۰۰ دور؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش) | سه فاز و تک فاز

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 930rpm

توان نامی: 1.5kW/2HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 945rpm

توان نامی: 2.2kW/3HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 960rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 945rpm

توان نامی: 4kW/5.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 950rpm

توان نامی: 5.5kW/7.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 965rpm

توان نامی: 7.5kW/10HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 965rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 920rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 900rpm

توان نامی: 0.55kW/0.75HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 895rpm

توان نامی: 0.75kW/1HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 915rpm

توان نامی: 1.1kW/1.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 930rpm

توان نامی: 1.5kW/2HP @40°C

 

مقایسه