الکتروموتور و دینام ۳۰۰۰ دور؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش) | سه فاز و تک فاز

زیمنس، موتوژن، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی
سرعت
ترمیستور
سازنده
مدل


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2860rpm

توان نامی: 3kW/4HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2895rpm

توان نامی: 4kW/5.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2895rpm

توان نامی: 5.5kW/7.5HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2905rpm

توان نامی: 7.5kW/10HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2940rpm

توان نامی: 11kW/15HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2925rpm

توان نامی: 15kW/20HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 380Δ/660Y

سرعت نامی: 2940rpm

توان نامی: 18.5kW/25HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2840rpm

توان نامی: 0.09kW/0.12HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2835rpm

توان نامی: 0.12kW/0.16HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2750rpm

توان نامی: 0.18kW/0.25HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2825rpm

توان نامی: 0.25kW/0.33HP @40°C

 

مقایسه


ولتاژ: 220Δ/380Y

سرعت نامی: 2825rpm

توان نامی: 0.37kW/0.5HP @40°C

 

مقایسه