سافت استارتر ۶۳۰ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C66Q-b.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1368A / 1143A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48C79Q.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1368A / 1143A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اشنایدر مدل Altistart 48، کد: ATS48M12Q-b


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1368A / 1200A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0790C-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1185A / 1075A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0930C-V4-C2n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1395A / 1200A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1000B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1500A / 1194A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1200C-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1200A / 1200A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1200C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1200A / 1135A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-1410C-V4-C2n


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1410A / 1187A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0790C-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1185A / 1072A (@40°C

در بای‌پس خارجی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0927C-T5n.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1391A / 1200A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD500، کد: MCD5-0961B-T5.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1441A / 1194A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه