اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0930C-V4-C2n.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1395A / 1200A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX3-0930C-V4-C2n. دسته: