فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی (کاربری سبک)
توان نامی (کاربری سنگین)
نوع کنترل
حداکثر فرکانس خروجی
چوک DC داخلی
فیلتر EMC داخلی
کی پد (نمایشگر)
چاپر ترمز داخلی
سایر امکانات
سازنده
مدل

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل IE5، کد: SV002IE5-1


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.4A / 0.2kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل IE5، کد: SV002IE5-1C


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.4A / 0.2kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

ال اس مدل M100، کد: LSLV0002M100-1EOFNS


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.4A / 0.2kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

اینوت مدل GD10، کد: GD10-0R2G-S2-B


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.6A / 0.2kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

دلتا مدل E، کد: VFD002E21A


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.6A / 0.2kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

دلتا مدل EL، کد: VFD002EL21A


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.6A / 0.2kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

دلتا مدل MS، کد: VFD1A6MS21ANSAA


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 1.8A / 0.25kW / @50°C

کاربری سنگین: 1.6A / 0.2kW / @50°C

 

مقایسه