دلتا مدل MS، کد: VFD1A6MS21ANSAA

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 1.8A / 0.25kW / @50°C

کاربری سنگین: 1.6A / 0.2kW / @50°C

 

مقایسه