فیلتر محصولات
ولتاژ
توان نامی (کاربری سبک)
توان نامی (کاربری سنگین)
نوع کنترل
حداکثر فرکانس خروجی
چوک DC داخلی
فیلتر EMC داخلی
کی پد (نمایشگر)
چاپر ترمز داخلی
سایر امکانات
سازنده
مدل

اینورتر تک فاز به سه فاز

اشنایدر مدل Altivar 11، کد: ATV11HU12M2E


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 3A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

اشنایدر مدل Altivar 31، کد: ATV31H055M2


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 3.7A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.9A / 0.37kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

اشنایدر مدل Altivar 312، کد: ATV312H055M2


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 3.7A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.9A / 0.37kW / @50°C

 

مقایسه

اینورتر سنگین کار

دانفوس مدل AQUA، کد: FC-202PK55T4E20


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.8A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.8A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

سبک کار: 2.2A / 0.75kW / @40°C

سنگین کار: 1.7A / 0.55kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

زیمنس مدل V20، کد: 6SL3210-5BB15-5UV1


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

سنگین کار: 3.2A / 0.55kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر سنگین کار

زیمنس مدل V20، کد: 6SL3210-5BE15-5UV0


400 ولت سه فاز

سنگین کار: 1.7A / 0.55kW / @40°C

 

مقایسه

اینورتر تک فاز به سه فاز

هیوندای مدل N800S، کد: N800S0020-1L-0003-2


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 2.8A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه


400 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.9A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه